Haal het maximale uit uw onderneming!

Met ons aan uw zijde

Het maximale uit uw onderneming halen omdat uw administratieve en financiële bedrijfsvoering op rolletjes loopt. Daarbij wil Gelissen Administratie u terzijde staan.

Gelissen Administratie is een organisatie met goed opgeleide en gedreven medewerkers, met als doelstelling de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf terzijde te staan op een zo breed mogelijk terrein. U kunt bij ons terecht voor deskundige totaalservice op administratief, organisatorisch, financieel en fiscaal terrein. Evenals voor startersbegeleiding. Kernpunt van deze activiteiten is om u, als ondernemer, een helder inzicht te verschaffen in uw financiële positie en bedrijfsontwikkeling. Uw specifieke bedrijfssituatie en uw wensen zijn daarbij uitgangspunt.

Wij kiezen dan ook bewust voor een samenwerking met relaties zoals banken, assurantiekantoren en notariaat.
Op die manier waarborgen wij onze kwaliteit en dienstpakket.

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen

Een goede start is het halve werk

Een eigen bedrijf. De droom van velen. Maar bij de start van een bedrijf komt u voor veel praktische vragen te staan. Dan is een persoonlijk en professioneel advies belangrijk om teleurstellingen te voorkomen. Wij hebben op dit gebied ervaring om u te helpen bij het volgen van de juiste koers. Als coach kunnen wij stimuleren, motiveren en adviseren.

Wij kiezen dan ook bewust voor een samenwerking met relaties zoals banken, assurantiekantoren en notariaat.
Op die manier waarborgen wij onze kwaliteit en dienstpakket.

Wij verzorgen voor u en helpen u met:

 • De inschrijving Kamer van Koophandel
 • Aangifte loonheffing en omzetbelasting
 • Opstellen en/of beoordelen haalbaarheid van ondernemingsplan
 • Inrichten van uw administratie
 • Contact leggen met banken
 • Begeleiding bij controles belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
 • Subsidieaanvragen
 • ....

Het maximale uit uw onderneming halen omdat uw administratieve en financiële bedrijfsvoering op rolletjes loopt.

U beslist.... en een goede administratie wijst U de weg!

Boekhouding

Iedere ondernemer heeft een financiële administratie, boekhouding genaamd. De financiële administratie wordt mede door de ondernemer gebruikt om bepaalde beslissingen te nemen. Tevens dient de financiële administratie als grondslag voor informatie die aan de Belastingdienst of bank verstrekt moet worden.
Voordat de financiële administratie verstrekt kan worden dienen de gegevens eerst verzameld, geboekt en verwerkt te worden.

GElissen ADministratie kan u op het gebied van financiële administratie op drie manieren bijstaan.

1. Uitbesteden van uw administratie

U besteedt uw financiële administratie volledig aan ons uit.
U levert uw bescheiden zoals: kasstaten, bankafschriften, in- en verkoopfacturen e.d. één keer per maand, per kwartaal of per jaar bij ons in. Wij verwerken deze in ons boekhoudpakket. Na verwerking kan voor BTW-plichtige ondernemers de aangifte omzetbelasting ingediend worden. Tussentijds kunnen wij u diverse rapportages aanleveren, zoals openstaande posten, debiteuren/crediteuren, tussentijdse winst- en verliesrekening, e.d.

2. Controle van door u zelf gevoerde administratie

De tweede manier is dat uzelf uw kas- en bankboek, in- en verkoopfacturen in een (digitaal) boekhoudpakket verwerkt, dat wij samen met u bepalen. Nadat u uw gegevens verwerkt heeft, wordt de administratie door ons gecontroleerd en wordt de aangifte omzetbelasting ingediend.

3. Samenstellen jaarrekekening

Iedere onderneming dient minimaal één keer per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor onder andere de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van financieringen.
Besloten vennootschappen (BV's) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen. Voor een eenmanszaak, V.O.F., maatschap, C.V, B.V., stichting en vereniging kunnen wij jaarrekeningen opstellen.
Bij de bespreking van de jaarrekening zal niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming.
Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

Salarisadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, dat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO's, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving e.d. zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u:

 • De maandelijkse salarisstroken maken;
 • De loonjournaalpost;
 • Aangifte loonheffing;
 • Andere door u gewenste overzichten;
 • Het jaarwerk (aanleveren bij de Belastingdienst);
 • De jaaropgaven voor de werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:

 • Adviseren bij het toepassen van de CAO;
 • Het maken van arbeidscontracten;
 • Het verzorgen van de ziek- en herstel meldingen;
 • Het aan- en afmelden bij diverse organisaties;
 • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.);
 • Het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten;
 • Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies.

Fiscale Zaken

De slogan van de belastingdienst luidt: Leuker kunnen wij het niet voor u maken, wel makkelijker. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen ze jaarlijks ook nog eens de spelregels. Noemt u dat maar makkelijker.

Maar wellicht kunnen wij het u, met onze kennis en ervaring, echt makkelijker maken.

Wij kunnen voor u verzorgen:

 • De aangifte inkomstenbelasting;
 • De aangifte loonbelasting;
 • De aangifte omzetbelasting;
 • De aangifte vennootschapsbelasting/dividendbelasting;
 • Een second opinion.

 

Advies en begeleiding

Je moet tegenwoordig wel op ontzettend veel terreinen thuis zijn om je bedrijf optimaal te kunnen laten draaien. Niet alleen ben je de hele dag bezig om het maximale rendement uit je bedrijf te halen, maar daarnaast komen er ook nog allerlei andere zaken om de hoek kijken.

Zaken zoals personele zorg, investeringen, automatisering, kredietaanvragen, gesprekken met banken, advocaten en notarissen.

Kortom teveel om op te noemen. En vervelend genoeg moet je voor al die zaken vaak bij verschillende adviseurs of bedrijven terecht.

Wij zijn echter een full service organisatie en dus in staat om u op al die terreinen te adviseren en zo nodig te begeleiden. Het grote voordeel daarvan is, dat u nog maar bij één deur hoeft aan te kloppen. En dan te bedenken dat wij ook nog eens deskundig zijn op het gebied van salarisadministratie, financiële administratie en allerhande fiscale zaken.

Wat kunnen wij allemaal voor u doen?

Wij kunnen u adviseren en als u dat wilt begeleiden bij:

 • De keuze van de bedrijfsvorm (eenmanszaak, v.o.f., BV, etc.);
 • Automatisering;
 • Administratief en fiscaal advies;
 • Investeringen;
 • Kredietaanvragen; bemiddeling van hypotheken;
 • Personeelsvraagstuken;
 • Ondersteunen en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etc.)

Persoonlijk contact, de kortste weg naar het juiste antwoord!

van maandag t/m vrijdag

Bezoekadres:
Stenen Brug 18
6372 AP Landgraaf

Postadres: 
Postbus 30033
6370 KA Landgraaf

M: +31 (0)6 53 78 75 41
E: info@geadmin.nl